• pomoc w ustaleniu i zebraniu dowodów pozwalające oczyścić osobę z niesłusznie postawionych zarzutów
  • ocena zebranych przez organy ścigania dowodów w sprawach karnych, a w razie konieczności przeprowadzenie czynności w celu pozyskania nowych, istotnych dla sprawy źródeł dowodowych
  • pomoc ofiarom szantażu lub innego przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu Twojemu lub osobie Tobie bliskiej (uprowadzenie, groźby, molestowanie seksualne itp.)