Z uwagi na różnorodność spraw, ilości zaangażowanych osób i środków – nie posiadamy jednolitego cennika. Każda sprawa wymaga indywidualnej wyceny.

Ostateczny koszt usługi ustalamy podczas bezpośredniego spotkania z Klientem.

Przejrzystość i uczciwość rozliczeń z Klientem jest dla nas istotną kwestią.

Wycena zlecenia  określana jest wg:

    1. stawki dziennej

    2. stawki ryczałtowej

    3. stawki godzinowej

Wstępną wycenę usługi można uzyskać dzwoniąc do naszego biura pod podany poniżej numer telefonu:

+48 601 588 557